Informace o koordinaci pomoci v naší obci v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2

Vážení sousedé, s ohledem na nastalou mimořádnou situaci jsme se rozhodli nad rámec stávajících opatření obce doplnit tato o individuální pomoc a přispět k jejímu řešení. Naše obec má pro tyto případy bohudík výbornou strategickou polohu a nízkou hustotu obyvatel. Díky tomu můžeme společnou pomocí a respektem jeden k druhému zajistit bezproblémové překonaní dopadů současných omezení.


Důležité kontakty

Užitečné kontakty

INFOLINKA KORONAVIRUS

1212

Krizový štáb obce Pletený Újezd: +420 724 180 439
Státní Zdravotní Ústav:
(Nonstop infolinky 24/7)
+420 724 810 106
+420 725 191 367
+420 725 191 370
Krajská hygienická stanice Kladno: +420 312 292 011
Obecní úřad Pletený Újezd: +420 312 698 010


Doporučené zásady v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění

• Často a důkladně si myjte ruce mýdlem. Pokud si nemůžete ruce umýt, použijte například účinný dezinfekční gel.

• Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty, kterých se často dotýkáte (mobilní telefon, tablet, notebook, klávesnici aj.).

• Kašlejte a kýchejte do rukávu, šály nebo kapesníku, ne do ruky.

• Používejte jednorázové kapesníky a po použití je vyhoďte.

• Snažte se vyhýbat velkým kolektivům, mezi lidi jen ns rouškou.

• Bezpečný odstup ve společnosti jsou asi 2 metry.

• Zůstaňte doma, pokud se necítíte dobře. Potlačujte nemoc symptomaticky.

• Pokud to nevyžaduje váš zdravotní stav, odložte plánovanou návštěvu lékaře. Eliminujete tak kontakt s nemocnými pacienty v čekárně.

• Rouška sice nezajišťuje 100% ochranu ale při plošném používání významně snižuje riziko přenosu nákazy v populaci.

• Nepropadejte zbytečné panice a dodržujte základní hygienická pravidla.

• Nebojte se zeptat, poradit, zavolat známému nebo rodině. Jistě Vás nenechají o samotě.Naše výpomoc může probíhat rychle a efektivně. Jelikož nejsme vázáni pravidly hospodaření s obecním majetkem, pokusíme se tak doplnit opatření obce a krizového štábu především v části zmírňování dopadů.V rámci naší pomoci aktuálně zajišťujeme pro občany obce:

Obstarání a distribuci prostředků individuální ochrany. Roušky, respirátory a především aktuálně zajišťujeme dodávku opakovaně sterilizovatelných roušek osobní ochrany.


Respirator Rouška

Distribuci dezinfekčních prostředků pro potřeby domácností v obci. Zajišťujeme další nákup a redukci velkoobchodních balení dezinfekčních gelů a mýdel pro potřeby domácností.


Disinfekto Gel dezinfekční Savo

Zajišťujeme dezinfekci vozidel a vnitřních prostor občanů prostřednictvím ozonového generátoru.


Generátor ozonu Generátor ozonu

Zpřístupňujeme v rámci omezení dostupnosti neindikativní lékařské péče zapůjčení nebulizerů a zajištění medikace, včetně příslušenství. Zajišťujeme současně jejich pravidelnou sterilizaci.


Inhalator Inhalator

Domácnostem zasaženým karanténou, osoby s omezenou pohyblivostí (invalidy), pro seniory od 60ti let věku, v dalších indikovaných případech a samozřejmě případně přímo pro nakažené zajišťujeme lékovou službu a službu zprostředkování nebo operativního zajištění zásobování základními potravinami a prostředky pro chod domácnosti.


Nákup Léky

Kontaktní údaje:

Majka Stuchlíková
Tel.: +420 776 343 204


Martin Kalenda
Tel.: +420 775 253 632Poděkování

Děkujeme našim partnerům. Bez nich bychom ani zdaleka nezvládli zajistit podporu našim spoluobčanům v rozsahu, ve kterém se nám ji podařilo zajistit. Děkujeme!


karel Komárek Family Foundation DFBN Nethost